Financiën

Home / Financiën
Staat van Baten en Lasten 2018
 lasten  baten
2018 2018
Bankkosten 120,33
kosten concert Ernst Daniël Smit         2.750,00
betaling schilderwerk         6.000,00
opbrengst concert EDS       3.160,46
opbrengst goederen- en curiosaveiling       5.209,34
giften          260,00
Raboactie Hart voor Achterhoek          671,01
batig saldo 2018 430,48
        9.300,81       9.300,81
Balans 31 december 2018
 debet  credit
2018 2018
Bank NL20RABO0312486359 8575,42
lening       6.000,00
batig saldo       2.575,42
        8.575,42       8.575,42
Staat van Baten en Lasten 2019
 lasten  baten
2019 2019
Bankkosten             119,37
giften          160,00
Raboactie Hart voor Achterhoek          854,42
batig saldo 2019             895,05
        1.014,42       1.014,42
Balans 31 december 2019
 debet  credit
2019 2019
Bank NL20RABO0312486359         9.470,47
lening       6.000,00
batig saldo       3.470,47
        9.470,47       9.470,47
Staat van Baten en Lasten 2020
 lasten  baten
2020 2020
Bankkosten             119,39
giften          181,90
Raboactie Hart voor Achterhoek          817,08
flessenactie Plus Supermarkt          921,36
batig saldo 2020         1.800,95
        1.920,34       1.920,34
Balans 31 december 2020
 debet  credit
2020 2020
Bank NL20RABO0312486359         5.271,42
batig saldo       5.271,42
        5.271,42       5.271,42
Balans 31 december 2021
 debet  credit
2021 2021
Bank NL20RABO0312486359       14.477,17
lening       6.000,00
batig saldo       8.477,17
      14.477,17    14.477,17
Staat van Baten en Lasten 2021
 lasten  baten
2021 2021
Bankkosten             119,36
giften       1.803,87
Raboactie Hart voor Achterhoek          160,94
boedelverkoop       1.060,30
Brede dak          300,00
flesswenactie Plus supermarkt
batig saldo 2021         3.205,75
        3.325,11       3.325,11
Balans 31 december 2022
 debet  credit
2022 2022
Bank NL20RABO0312486359         8.936,26
batig saldo t/m 2021       8.477,17
batig saldo 2022          459,09
        8.936,26       8.936,26
Staat van Baten en Lasten 2021
 lasten  baten
2022 2022
Bankkosten             119,40
giften          200,00
Raboactie Hart voor Achterhoek          180,99
Brede dak          197,50
batig saldo 2021             459,09
            578,49          578,49