Historie

Home / Historie

Kerkgebouw St. Willibrord Groenloseweg Ruurlo

De eerste vermelding van de RK geloofsgemeenschap in Ruurlo dateert van 1326.  Sinds de reformatie rond 1600 mochten de katholieken niet meer in hun dorpskerk de vieringen houden. In 1801 werd de Sint Willibrordusparochie opnieuw opgericht. In 1804 werd een bescheiden schuurkerkje gebouwd.

Bij zijn overlijden op 24 november 1863 werd door Th.J.M.H. Baron van Dordt tot Medler van Wolferink bij testament een legaat aan de parochie geschonken om een nieuwe kerk, pastorie en toren te bouwen. Mede door de bemoeienis van freule J.J. H.E.C.S. Baronesse van Dordt tot Medler  kon na de goedkeuring door de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Schaepman, snel met de bouw worden begonnen.

Door de legaat van de baron kon in 1868 met de bouw van de nieuwe (huidige) kerk worden begonnen. Bouwmeester was architect P.H.J. Cuypers. Deze architect heeft meer dan 100 kerken gebouwd waaronder de H. Antonius van Padua kerk in Vorden/Kranenburg.Hij was ook de architect van het Rijksmuseum en de Beurs van Berlage in Amsterdam
Op 23 december 1871 werd de kerk ingewijd en op 23 september 1884 geconsacreerd door de Aartsbisschop van Utrecht, Mgr P.M. Snickers.

De kerk is als driebeukig Godshuis in neogotische stijl gebouwd met een toren van drie geledingen met naaldspits. In zijn legaat bepaalde de baron dat de toren van de kerk hoger moest zijn dan de toren van de Dorpskerk.

De kerk werd in de loop der jaren aangepast. In 1938 werden de twee zij-ingangen vervangen door een ingang midden voor de kerk en er werden zij-beuken bijgebouwd naar plannen van J.H. Sluimer

De rozet van geschilderd glas in het priesterkoor werd in 1937 dichtgemetseld en in 2007 weer tevoorschijn gehaald nadat bij onderzoek gebleken was dat de rozet door licht beschadigd was en herstel mogelijk was.

In de jaren 1965-1969 wordt de kerk helemaal wit geschilderd, verschillende beelden worden verwijderd uit de kerk en  op het kerkhof begraven. Er komt een nieuwe stenen (marmeren) altaartafel en een nieuw tabernakel.

De doopvont dateert ook uit die tijd en wordt verplaatst naar de plek  waar in het verleden het Maria-altaar  hiervoor moest  wijken. Van deze laatste grote “verbouwing” zijn er nog bouwtekeningen in bezit van de parochie

Naast  ook de zilveren Godslamp (rococo) verdwijnenen ook de houten communiebanken Waarschijnlijk was de houten preekstoel (houtgesneden) al eerder verwijderd.  De kruiswegstaties worden opgeborgen en door pastoor Veer teruggevonden. Frater Fennis van de fraters van Utrecht uit Borculo heeft deze staties in 1983 gerestaureerd waarna de staties weer in de kerk geplaatst werden.

De grote kroonluchter midden in de kerk kwam uit Groenlo en  werd door pastoor Overmars in de kerk opgehangen. Pastoor van Soest heeft de lamp  weg gehaald maar pastoor Veer heeft de lamp teruggeplaatst.

Bij de samenstelling van dit stuk werd gebruik gemaakt van het boek “Erfenis voor vandaag en morgen” RK kerken in Oost Gelderland.

Medio 2022 heeft het parochiebestuur van de parochie HH. Twaalf Apostelen te Zutphen besloten dat de kerk met ingang van 1 januari 2024  aan de eredienst wordt onttrokken.