Onderhoud

Home / Onderhoud

Het onderhoud van de prachtige Cuypers kerk is een kostbare zaak, jaarlijks worden bedragen gereserveerd voor het uitvoeren van dit onderhoudswerk. Met het ouder worden van het gebouw nemen de onderhoudskosten toe. De monumentenwacht monitort iedere 2 jaar de onderhoud status van de kerk.

Voor de komende jaren zullen onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan:

 • Partieel onderhoud aan dak en dakgoten
 • Vervanging van de klokken stoel
 • Partieel voegwerk aan de muren van de kerk
 • De kosten van deze werkzaamheden worden voor de eerste 5 jaar berekend op € 100.000,00.

De afgelopen jaren zijn onderstaande onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd:

 • Binnenschilderwerk van de hele kerk
 • Partieel onderhoud aan dak en dakgoten
 • In 2020 werden de luiken van de  vier dakkapellen op de toren door Schildersbedrijf Brundel  geschilderd.
 • De firma Schaap heeft de bliksemafleiding geheel vernieuwd.
 • Vervanging van de klokkenstoel
 • Buitenschilderwerk aan kerk en pastorie
 • In 2021 is de verwarming vernieuwd, de verwarmingsketel is gesloopt en vervangen door een infrarood verwarming

Bij  deze onderhoudswerkzaamheden in 2020 werd gebruik gemaakt van een mobiele kraan waardoor zowel schilder als monteurs hun werk veilig konden verrichten. Dit leverde ook een paar mooie plaatjes op;