5 oktober 2019

Statiegeld Flessenactie bij de PLUS ten bate van Behoud Willibrord kerk!

Statiegeld Flessenactie bij de PLUS ten bate van Behoud Willibrord kerk!

Vanaf maandag 14 oktober a.s. zal er bij de Plus Kogelman in Ruurlo gelegenheid zijn om voor het behoud van de mooie Willibrordkerk geld in te zamelen via de inmiddels welbekende ‘Statiegeld flessenactie’. 10 weken lang kunt u uw lege flessenbonnetje deponeren in de daartoe bestemde doorzichtige bak naast het lege flessen inname apparaat! De waarde van uw lege flessen komt dan ten goede aan het groot onderhoud van het kerkgebouw. Concreet bestaat dit op korte termijn uit schilderen van de dakkapellen van de kerktoren, reparatie van het dak en het aanbrengen van verplichte Bliksembeveiliging. Voor dit alles moet voor veel geld een hoogwerker gehuurd worden! Help ons deze noodzakelijke uitgaven te kunnen doen door uw kleine steentje bij te dragen middels uw ‘legeflessen-bonnetje’.

Bij voorbaat hartelijk dank namens de Stichting Behoud Willibrordkerk Ruurlo.