17 november 2021

Uitreiking boek 150 jaar bestaan ‘St. Willibrorduskerk’

Uitreiking boek 150 jaar bestaan ‘St. Willibrorduskerk’

In het bijzijn van tientallen parochianen werd op zondag 22 augustus na afloop van de eucharistieviering in de Sint Willibrorduskerk het boek ‘St. Willibrorduskerk Ruurlo 150 jaar’ gepresenteerd. Theo ten Brake van de locatieraad van geloofsgemeenschap Heilige Willibrord overhandigde de redactieleden van het boek Wim Huitink, Leo Besselink en Jos Schooltink officieel het eerste exemplaar van het jubileumboek.

De St. Willibrorduskerk is een echte Cuypers kerk. In 1801 werd de Sint Willibrorduskerk weer opgericht. In 1868 stelde Th. J.M. Baron van Dorth tot Medler van Huize Medler uit Vorden een bedrag beschikbaar voor de bouw van een katholieke kerk in Ruurlo. De bouwmeester was de bekende architect P.J.H. Cuypers en op 23 december 1871 werd de kerk ingewijd. Het is dus dit jaar precies 150 jaar geleden dat deze kerk werd ingewijd. Naar aanleiding hiervan is er een jubileumboek samengesteld waaraan door de drie redactieleden twee jaar is gewerkt, zo verklaarde Theo ten Brake tijdens de presentatie. Het is een prachtig 72 pagina’s tellend boek geworden met een overzicht van de geschiedenis van het katholieke geloof in Ruurlo en met prachtige foto’s en anekdotes. Hoofdredacteur en coördinator Wim Huitink was jarenlang misdienaar en heeft daarna verschillende functies bekleed voor de parochie. Uit deze periode heeft hij verschillende mooie anekdotes opgeschreven. Als spreekbuis van de drie redactieleden liet Wim Huitink weten met heel veel plezier aan de totstandkoming van het boek te hebben gewerkt, onderling overleg dikwijls heel moeilijk was vanwege de corona. “Bij de samenstelling van het boek hebben we heel veel informatie van papier, weer op papier moeten zetten. We zijn de locatieraad van geloofsgemeenschap Heilige Willibrord zeer erkentelijk voor het feit dat zij deze klus aan ons heeft toevertrouwd. Uiteindelijk zal de lezer straks bepalen of wij het goed hebben gedaan of niet”, zo liet Huitink in zijn dankwoord weten.

Door Jan Hendriksen