Over Stichting Behoud Willibrorduskerk Ruurlo

Home / Over Stichting Behoud Willibrorduskerk Ruurlo

De stichting is opgericht op 8 september 2016 en heeft ten doel: het werven van fondsen ten behoeve van het behoud van de Willibrorduskerk. De stichting beoogt niet het maken van winst.
De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 66816653.

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling en voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt. Giften aan ANBI instellingen zijn aantrekkelijk omdat zij via giftenaftrek en als periodieke gift aftrekbaar zijn voor de belastingen. De stichting is ingeschreven in het  ANBIregister onder nummer 8567.09.232.

Voor periodieke schenkingen treft u hier de link aan naar het betreffende formulier van de Belastingdienst.

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen: I. Peterse – Giesen (voorzitter) L. Beeks-Vergroesen (secretaris) Th. Ten Brake (penningmeester).

Het bankrekeningnummer is NL20 RABO 0312 4863 59.