Over Stichting Behoud Willibrorduskerk Ruurlo

Home / Over Stichting Behoud Willibrorduskerk Ruurlo

De stichting is opgericht op 8 september 2016 en rekent het zich tot haar taak om de St. Willibrorduskerk, als bijzonder katholiek erfgoed in de belangstelling te plaatsen en bij te dragen in de kosten van het noodzakelijke onderhoud. De stichting beoogt niet het maken van winst.
De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 66816653.

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling en voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt. Giften aan ANBI instellingen zijn aantrekkelijk omdat zij via giftenaftrek en als periodieke gift aftrekbaar zijn voor de belastingen. De stichting is ingeschreven in het ANBI  register onder nummer Rsin 856709232

Voor periodieke schenkingen treft u hier de link aan naar het betreffende formulier van de Belastingdienst.

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf personen: T.H.J. te Brake (voorzitter) L.C. Beeks-Vergroesen (secretaris), G.J. Aagten-van Tent (penningmeester), W.A.G. Dolpijn (lid) en G.B.W. Klootwijk (lid)

Bestuursleden ontvangen geen beloning, zij kunnen enkel de gemaakte kosten ten behoeve van de stichting declareren.

Postadres:
Hessenweg 17
7261NM Ruurlo

Telefoonnummer:
0645845422 (dhr Th. te Brake)

Het bankrekeningnummer:
NL20 RABO 0312 4863 59 ten name van Stichting Behoud Willibrorduskerk Ruurlo

Doelstelling

  1. Het tonen van de kerk en haar inventaris aan ieder die daar belangstelling voor heeft, de inrichting en instandhouding van de kerk
    het verwerven van fondsen hiertoe en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
    alles in de ruimste zin van het woord.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van openstellingen van de kerk, exposities in de kerk en door het (doen) uitvoeren van (kerk)muziek,
    alles in de meest ruime zin van het woord.

Beleidsplan

Door het verminderde kerkbezoek wordt het voor de geloofsgemeenschap steeds moeilijker in de kosten van het onderhoud te voorzien

Indachtig de doelstelling van de stichting het bijdragen aan het onderhoud van de kerk zullen gelden gegenereerd moeten worden om het vereiste grote onderhoud te kunnen doen plaatsvinden.

De onderhoudskosten moeten voor het overgrote deel door de geloofsgemeenschap zelf worden opgebracht, er wordt beperkt gesubsidieerd.

Een belangrijke opgaaf is het werven van fondsen, maar ook het organiseren van gebeurtenissen in de kerk,

Het beleid is erop gericht om niet alleen leden van de katholieke kerk, maar ook anderen, geïnteresseerd in de kerk, gebouwd door de bekende architect van o.a. het Rijksmuseum Pierre Cuypers de kans te geven deze te bezichtigen.
In dit kader wordt meegedaan aan de Open Monumentendagen, maar ook aan plaatselijke acties die het monumentenbezit van de gemeente Berkelland propageren.
Vrijwilligers houden toezicht bij de openstellingen van de kerk

Hieruit vloeit voort een aantal wel omschreven taken, zoals:
– het organiseren van toeristische openstelling in de zomer,
– het verzorgen van rondleidingen,
– verhuur als gedelegeerde van het parochiebestuur,
– activiteiten ontplooien voor een bijdrage in de onderhoudskosten.